Od svog osnivanja, 2012. godine, Boban Kocev, obavljao je dužnosti predsednika Upravnog obora udruženja građana „Centar za unapređenje drušvene svesti – Super građanin“. Udruženje je osnovano sa ciljem da okuplja društveno angažovane pojedinke i pojedince, mlađe od 30 godina, koji žele da kroz svoje društveno angažovanje pomognu zajednici. Najjače sredstvo u realizaciji svih zamisli je internet radio stanica „Super radio“, koja ima podršku u sajtu www.superradio.rs i preko koje aktivisti pružaju podršku pre svega civilnom sektoru ali i kulturnim dešavanjima u gradu kroz saradnju kulturnih institucija. Sve akcije realizovane pod okriljem udruženja Super građanin su sa misijom da kroz konkretne aktivnosti, koristeći veštine profesija aktivista pokrenemo ljude, najpre na
razmišljanje, a zatim i na konkretne akcije, kako bismo doprineli stvaranju aktivne društvene zajednice, koja će ceniti i negovati kulturno stvaralaštvo. Neki od realizovanih projekata:

  • „Bojom na nekulturu“ – u okviru kojeg je oslikan mural na zgradi dečije biblioteke
  • Dan porodice“ – obeležavanje Međunarodnog dana porodice u parku Čair u Nišu
  • „Poruke prijateljstva za moje vršnjake u nedaći“ – humanitarna akcija
  • „Multimedijalni izazov“ – promocija umetnika grada Niša
  •  „Lažna sloboda“ – životni stil bez alkohola, ulična akcija i zabava bez alkohola

Tokom angažovanja u udruženju „Centar za unapređenje društvene svesti – Super građanin“ sklopljeni memorandumi o saradnji sa brojnim studentskim, omladinskim i gradskim institucijama koje se bave omladinskom politikom.