Rad na radio Petici u sklopu medijske kuće RTV 5, počeo je 2010. godine i trajao je sve do zatvaranja ove medijske kuće do novembra 2012.godine.

Angažman se prvobitno zasnivao na uređivanju i vođenju emisija u produkciji Radio Petice, dok su vremenom počele da se u programu emituju i autorske emisije Bobana Koceva. 

Kroz svoj rad pratio je kulturna dešavanja, ostavio saradnju sa kulturnim institucijama u gradu, promovisao mlade i studentske organizacije i ustanove koje se bave problemima i životom mladih u Nišu. 

Autor je brojnih dnevnih intervjua, razgovora sa muzičarima, glumcima, piscima, gradskih funkcionera.  Neke od realizovanih emsiija su „Cool presek“, „Muzička enciklopedija“, „Studentski informator“, „Samo pozitivno“, „Radijski surferi“ … 

Nakon gašenja RTV 5 i radio Petice koja je bila u sklopu ove medijske kuće odlučuje da sa svojim kolegama osnuje radio stanicu civilnog sektora – Super radio kao i udruženje građana „Centar za unapređenje društvene svesti – Super građanin“ čiji je predsednik upravnog odbora bio do maja 2019. godine.