Udruženje Štek house iz Niša realizovalo je od avgusta do septembra meseca projekat „Kreativni Niš“ uz finansijsku podršku Fonda za Jug Srbije. 

Projektom je omogućeno da petoro umetnika iz Nišavskog okruga predstavi svoj rad uz besplatnu podršku u vidu pronalaženja prostora za prezentovanje, organizaciju samog događaja, medijsku i internet kampanju. 

Boban Kocev bio je angažovan na poziciji koordinatora projekta, a njegov rad je podrazumevao: pisanje predloga projekta, koordinacija sa zainteresovanim stranama i partnerima, medijska promocija, komunikacija sa korisnicima projekta, logistička pomoć prilikom organizovanja dešavanja, pisanja završnog izveštaja kao i press klipinga. 

U okviru projekta, osim organizovanih prezentacija umetnika iz Nišavskog okruga, pripremljena je i prezentacija konkursa i organizacija press konferencije, okrugli sto sa predstavnicima kulturnih institucija, lokalne vlasti kao i akademske stručne zajednice, dok je u sklopu projekta realizovan i sajt kreativninis.com koji predstavlja besplatnu bazu umetnika Nišavskog okruga. Nakon zvanične realizacije projekta, sajt je nastavio sa funkcionisanjem dok je Boban zadužen za redovno ažuriranje sajta novim sadržajem, kao i održavanjem internet komunikacije na društvenim mrežama.