Mija Petrović

predsednik Udruženja građana „Jug“ 

Saradnja sa Bobanom je veliki resurs i nemerljiv doprinos svakom timu

Saradnju sa Kocev Bobanom smo započeli tokom 2017. godine. Tokom njegovog volonterskog angažovanja na raznovrsnim aktivnostima koje smo organizovali, krasila ga je, pre svega pozitivna i konstruktivna energija, ali i jako korektan i profisonalan pristup. Samoinicijativnost i želju za usavršavanjem takođe moramo da izdvojimo.

Nadamo se što dužoj i neminovno uspešnoj saradnji.

Zbog svega navedenog možemo samo da preporučimo saradnju sa Kocevom jer je veliki resurs i nemerljiv doprinos svakom timu.